Hinnasto ja käyttöehdot

Käyttöehtojen noudattaminen on edellytys kuvien käytölle sekä ostamiselle. Kuvat ostamalla ostaja sitoutuu noudattamaan gallerian käyttöehtoja, ja niiden rikkominen on Suomen lain mukainen sopimusrikkomus, josta voidaan veloittaa käyttöehtojen rikkojalta 50 € arvoinen lasku. 14.6.2018 eteenpäin kaikki kuvani ovat maksullisia, ja kuvien käyttäminen ilman niiden asianmukaista ostamista on tekijänoikeusrikos.

Vesileimallisista kuvista esileimaa ei saa rajata ulos kuvista, sen rajaaminen kuvista on sopimusrikkomus. Näiden kuvien käyttö virtuaalihevosilla ja muissa vastaavissa yhteyksissä, kuten myös kaupallisissa tarkoituksissa, on kiellettyä. Ratsastusseurat ja vastaavat tahot ei-voittoa tavoittelevat, hevosiin liittyvät tahot voivat käyttää kuvia sosiaalisessa mediassa sekä verkkosivuillaan, käyttöehtoja noudattaen. Näiden seurojen ja vastaavien tahojen tulee ostaa kuva varta vasten seuralle, seuran jäsenen itselleen ostama kuva ei riitä, sillä seura on henkilöstä erillinen taho. Sen lisäksi, että vesileimaa ei saa rajata kuvista ulos, tulee kuvien välittömään yhteyteen merkitä copyrightit, © kuiskeen.net. Instagramissa kuvaan on merkittävä kuvaajaksi @kuiskeennet sekä hashtag #kuiskeennet. Gallerialeimalliset kuvat eivät koskaan ole käytettävissä kaupallisiin tarkoituksiin. Suoraan kaupallisiin tarkoituksiin käytettävien kuvien hinnastosta sovitaan erikseen (mainonta jne.).

Vesileimaton verkkotiedosto on sananmukaisesti verkkotiedosto ilman vesileimaa. Tiedosto ei ole painolaatuinen pienen kokonsa takia. Tiedoston copyrightit tulee merkitä samalla tavalla kuin gallerialeimaisissakin kuvissa. Tiedoston käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä voi luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Muuten käyttöoikeudet ovat samanlaiset kuin vesileimallisten tiedostojen osalta. Tämän tiedostomuodon kanssa copyrightien merkitseminen on ensiarvoisen tärkeää, ja ne on mainittava kuvaa julkaistessa poikkeuksetta, © kuiskeen.net. Instagramissa kuvaan on merkittävä kuvaajaksi @kuiskeennet sekä hashtag #kuiskeennet.

Isokokoiset kuvat ovat kooltaan mahdollisimman isokokoisia JPG-tiedostoja, niitä ei ole rajauksen sekä muokkauksen jälkeen pienennetty lainkaan. Nämä kuvat ovat painokelpoisia, mutta eivät sisällä verkkojulkaisuoikeutta, jollei sitä niille erikseen osteta. Tämä tarkoittaa sitä, että pystyt teettämään kuvista esimerkiksi paperikuvia tai canvas-tauluja, mutta et saa levittää kuvaa tai julkaista sitä sosiaalisessa mediassa. Isokokoinen kuva myydään aina vesileimattomana. Alkuperäinen, CR2-muotoinen tiedosto on myös ostettavissa.

En koskaan myy kuvieni kaikkia oikeuksia, ostaja saa ostamalleen tiedostolle käyttöehtojen mukaisen käyttöoikeuden. Kuvien käyttöoikeuksia ei myydä yksinoikeudella. Tiedoston kaikki oikeudet ovat kuvaajalla, ja tämä saa jakaa ja käyttää kuvaa haluamallaan tavalla. Saman kuvan käyttöoikeus voidaan siis esimerkiksi myydä useammalle eri henkilölle sekä kuvaaja saa käyttää kyseistä, ostettua kuvaa mm. omassa markkinoinnissaan.

Otathan epäselvissä tapauksissa yhteyttä ylläpitoon.

Kiitos!

Ao. hinnasto voimassa 14.06. eteenpäin.Kuvan lisäys sukupostiin

Voin lisätä kuvia pyynnöstä Sukupostiin. Lataan kuvia Sukupostiin myös ilman pyyntöä, jos hevosesta ei ole siellä aiempia kuvia tai ne ovat vanhoja.

0 €

Vesileimallinen kuva

Vesileimallisten verkkotiedostojen vasemmassa alareunassa on pienehkö neutraalisävyinen vesileima, jota ei tule rajata kuvasta pois. Kuvan koko 1000 * 667 px.

1,5 €

Vesileimaton kuva

Vesileimaton tiedosto verkkojulkaisuun, kuvan resoluutio ei riitä tulosteisiin. Copyrightit on mainittava aina. Kuvan koko 1000 * 667 px.

3 €

Isokoinen kuva

Isokokoinen kuva on käsitelty JPG-tiedosto, jota ei ole pienennetty rajauksen jälkeen. Kuva on ensisijaisesti tulosteisiin, verkkojulkaisuoikeudesta peritään 2 € lisämaksu.

8 € / 10 €